Un grup de persones davant un retaule gòtic

Conveni per a la promoció turística i cultural

Conveni per a la promoció turística i cultural 1918 1080 Seu de Manresa

Un any més, la basílica de la Seu ha rebut la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Manresa per a la dinamització turística del temple. Com cada any des de fa vuit anys, l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic van subscriure el conveni de col·laboració per a la promoció cultural i turística de la Basílica de la Seu de Manresa. Aquest conveni neix de la convicció de les dues entitats de l’especial rellevància que té la dinamització d’un equipament com la Seu, i la importància de donar a conèixer el seu patrimoni històric, cultural, artístic i religiós a tots els ciutadans i visitants interessats.

Així, per tal de contribuir al finançament dels serveis d’atenció turística i cultural i incorporar millores en aquest àmbit, l’Ajuntament de Manresa ha atorgat des de l’any 2016 una subvenció per concessió directa a la Seu.

Mitjançant aquests convenis, l’Ajuntament s’ha compromés a promocionar turísticament la Basílica, a organitzar campanyes de difusió i a fer entrega de material divulgatiu a l’equipament; així com a atorgar una subvenció d’11.000€ per finançar les despeses derivades de les visites als diferents espais de la Basílica (guies, enllumenat, neteja, conservació general i manteniment) i de la millora dels espais destinats a la visita turística.

Per la seva part, la Seu de Manresa s’ha compromés a establir uns horaris generals d’obertura de l’equipament i uns preus per a cada tipologia d’activitat. També acordava les diferents modalitats de visites guiades amb l’Oficina de Turisme i permetia la realització de la seva activitat als guies de Manresa. Així mateix, es comprometia a realitzar millores en l’atenció al visitant i en la gestió del temple.

Al llarg d’aquests anys, la Basílica de la Seu de Manresa ha esdevingut un dels recursos turístics més importants de la ciutat i un equipament clau per a la vida cultural de Manresa.