Nova fase de restauració 2024

Nova fase de restauració 2024 1924 1080 Seu de Manresa

Des de l’any 2001, la Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa és objecte d’un pla de restauració que possibilita la preservació de l’edifici més emblemàtic de la ciutat i un dels temples gòtics més destacats del país.

Enguany, s’enceta una nova fase de restauració de la Basílica de la Seu de Manresa, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional el 1931. Cada any, per dur a terme les obres de rehabilitació, el Bisbat de Vic, l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona signen un conveni de col·laboració pel qual cada institució destina 60.000 euros per a l’execució de la intervenció. En paral·lel, el Bisbat compta amb una subvenció triennal de concurrència pública per a la restauració d’immobles de notable valor cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per valor de 180.000€.

En virtut d’aquests acords, actualment s’està acabant de tramitar el conveni per l’any 2024 entre el Bisbat de Vic, l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona que donarà inici a una nova fase de restauració, seguint les indicacions del Pla Director de la Seu redactat l’any 2001 per l’arquitecte Francisco Javier Asarta, amb una gran implicació de l’Associació Amics de la Seu.

Nova fase de restauració

Durant el 2024 està previst que s’executi la fase 04 de la restauració de la nau central de la Basílica. Aquesta actuació és la quarta que es durà a terme a la nau central, després de finalitzar la restauració del darrer tram de la façana sud dins el conveni del 2020.

En aquest cas, es proposa la rehabilitació de l’arc boterell superior corresponent al contrafort 2 i la restauració dels contraforts del segon nivell corresponents als contraforts 2 i 4.

La intervenció consistirà, principalment, a reforçar l’arc superior del contrafort, ja que s’ha desplaçat obrint el seu radi i generant una deformació. Caldrà, també, netejar la pedra i sanejar les parts intervingudes en una actuació molt anterior. Un cop fet, es procedirà a la seva restauració, reposant aquells elements desapareguts en treballs previs o aquells en què l’erosió n’hagi desdibuixat la textura i geometria primitiva.

Visita d’obra

El passat dia 26 de juny, els representants de les diferents entitats implicades en el projecte de restauració de la Basílica de la Seu de Manresa van dur a terme la visita d’obra oficial corresponent a les actuacions acomplertes durant el 2023.

L’arquitecte del projecte, Jaume Soldevila, va explicar la intervenció feta durant la fase 03 corresponent mòdul de façana entre els contraforts 2 i 3−, la metodologia emprada i les solucions adoptades. En aquesta ocasió, es van netejar i restaurar els elements de pedra i se’ls hi van aplicar productes hidròfugs i consolidants. També es va restaurar el vitrall i s’hi va col·locar un vidre de protecció, seguint el model d’intervencions anteriors.