Monthly Archives :

gener 2021

Visita de la Salle de Manresa

Els centres educatius de Manresa segueixen visitant la Seu

Els centres educatius de Manresa segueixen visitant la Seu 1440 1079 Seu de Manresa
La basílica ha fet una crida a les escoles i instituts de la cuitat perquè visitin el temple i la resposta ha sigut molt positiva