Façana d'una església amb bastida per les obres de restauració

Obres de restauració 2023

Obres de restauració 2023 1920 1080 Seu de Manresa

Un any més, s’inicien les obres de restauració de la Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa. Des de l’any 2002, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic, han firmat un conveni anual per a les obres de rehabilitació del temple, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional com a Monument Històric-Artístic des de l’any 1931.

Enguany, s’espera novament la subvenció triennal de la Generalitat de Catalunya per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural per valor de 180.000€, que permetrà tirar endavant les tres properes fases, del 2023 al 2025.

Les intervencions que s’han anat realitzant per la restauració de la Basílica de la Seu els darrers anys es duen a terme sobre la nau central. Havent assolit amb èxit els objectius de la fase 02 corresponent a les actuacions de l’any 2022, per a la intervenció de l’any 2023 que ha començat aquesta setmana, es contempla restaurar el mòdul de façana entre els contraforts 2 i 3 de la nau, amb el finestral i els vitralls corresponents, com a seguiment de les obres iniciades amb la fase 01.

Mòdul de la façana nord entre els contraforts 2 i 3

Les obres de restauració

La Basílica de la Seu és, a banda d’un Bé Cultural d’Interès Nacional, declarat Monument Històric Artístic, un dels temples més emblemàtics de la Catalunya Central. És per això que la basílica és objecte d’una intervenció integral que n’asseguri la seva conservació. A més, gràcies al finançament de les institucions implicades en el projecte, s’han pogut restaurar altres elements del patrimoni de la Seu de gran valor històric i artístic, com el Frontal de la Passió.

L’actual Pla Director de l’obra de restauració de la Seu va redactar-se l’any 2001 i, des d’aleshores, el Bisbat de Vic, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa treballen de forma coordinada per executar les obres de restauració que es deriven d’aquest Pla.