Les arquetes dels Cossos Sants estrenen vitrines i ubicació

Les arquetes dels Cossos Sants estrenen vitrines i ubicació 1024 683 Seu de Manresa

Les arquetes de plata dels “Cossos Sants”, dos reliquiaris de plata repujada i cisellada que l’orfebre manresà Antic Lloreda va realitzar entre els anys 1616 i 1653, es poden contemplar de forma permanent en sengles vitrines a la cripta de la Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa.

La utilització d’aquestes arquetes només un cop l’any per la Festa Major de la ciutat suposava un problema, ja que el seu trasllat des del Museu Històric de la Seu fins a l’altar major a través de l’escala de cargol del Museu sovint comportava cops i rascades a les arquetes. Era, per tant, un trasllat complicat i que feia perillar el correcte estat de conservació de les dues peces.

Des de fa gairebé cinc anys l’Associació Amics de la Seu va instar la necessitat de cercar una solució a aquest problema. Finalment s’arribà a una acord amb la Basílica per a la instal·lació de dues vitrines a la cripta del temple, a la vora del tabernacle de marbre on s’hi custodien les relíquies dels patrons de la ciutat.  

Els Amics de la Seu assumiren el cost de la instal·lació de les dues vitrines ja fa tres anys i finalment, després de diversos problemes tècnics  i també degut a la situació de pandèmia derivada de la covid-19, aquest projecte ja és una realitat.

vitrina cossos sants 1

L’empresa Nordest Museum and Exhibit Services ha estat l’encarregada de dur a terme la creació i instal·lació de les vitrines, que a més de conservar i exposar les peces disposen d’un sistema d’obertura perquè anualment es puguin treure les arquetes per celebrar la missa de Festa Major a la basílica.

L’exposició de les arquetes dels Cossos Sants és una nova millora de l’estat i conservació i exposició del patrimoni de la basílica que des de fa anys treballa en la direcció de custodiar i de fer accessible tot allò que alberga.