Restauración la Seu 2020

S’inicien les obres de restauració de la Seu 2020

S’inicien les obres de restauració de la Seu 2020 1600 900 Seu de Manresa

Des de l’any 2002, les tres institucions (Bisbat, Ajuntament i Diputació) col·laboren per finançar conjuntament –amb 60.000 euros cadascuna– les intervencions que possibiliten la preservació de la Seu, un dels edificis més emblemàtics de la ciutat i del país.

Les obres que es duran a terme al temple pel conveni d’enguany contemplen la continuació dels treballs a la façana sud sobre l’arc boterell doble corresponent al contrafort número 10. També contemplen l’actualització del parallamps i els arranjaments del cablejat de la façana, així com els corresponents honoraris dels tècnics. 

En paral·lel, el Bisbat també ha sol·licitat a la Generalitat de Catalunya una subvenció de concurrència pública per a la restauració d’immobles de notable valor cultural que, si es concedeix, s’afegiria als 180.000 euros que es destinaran ara. Aquesta subvenció serviria per a la resta d’obra pendent en el projecte total d’enguany, que són els tres mòduls de terrat situats entre els contraforts 17 i 19 i la instal·lació d’una xarxa de càmeres al sota-claustre romànic, instal·lació que facilita l’obertura al públic d’aquest espai amb el nom d’Espai Oliba. La sol·licitud encara no s’ha resolt.

El conveni 2020 entre el Bisbat i les dues administracions –Ajuntament i Diputació– per a la restauració de la Seu va signar-se a finals de juliol i les obres s’espera que finalitzin abans que acabi l’any.

Obres de restauració de la Seu de Manresa 2020

Conservar un Bé Cultural d’Interès Nacional

La Basílica de la Seu és un Bé Cultural d’Interès Nacional, declarat Monument Històric Artístic el 1931 i un dels temples més emblemàtics de la Catalunya Central. Així, el temple és objecte d’una intervenció integral que n’asseguri la seva conservació. L’actual Pla Director de l’Obra de restauració de la Seu va redactar-se l’any 2001 i, des d’aleshores, el Bisbat de Vic i les administracions treballen de forma coordinada per executar les obres que es deriven d’aquest Pla.

En aquest moment, ja es comença a treballar per redactar el nou conveni que ha de regir les aportacions per a fer noves intervencions l’any 2021.