Dia de la Seu 2019

Dia de la Seu 2019 800 600 Seu de Manresa

La Seu de Manresa, des de l’inici de la seva construcció en aquell ja llunyà segle XIV, és -sens cap mena de dubte- el monument central de la nostra ciutat. Gràcies a la generositat i entrega tant dels seus iniciadors com de les generacions de manresans que ens han precedit, tenim a les nostres mans un patrimoni arquitectònic de primer ordre que, com hereus i continuadors seus, tenim el deure de preservar, conservar i restaurar per poder-lo transmetre dignament a les generacions futures.

Amb la finalitat de fer conèixer la Seu i a l’ensems de poder manifestar el goig de ser continuadors d’aquells manresans, certament agosarats i emprenedors, que emprengueren les obres de construcció d’aquest magnífic temple gòtic, s’instituí, per part dels AMICS DE LA SEU,  la festa del Dia de la Seu. Precisament per mostrar les darreres intervencions que s’han fet al monument i per repassar una vegada més, la llista d’obres que resten per fer.

Així doncs, hem de contemplar el Dia de la Seu, com una ocasió de trobada entre tots per posar de manifest l’estima vers el monument i la legítima satisfacció de ser-ne hereus i transmissors.

Us presentem els actes que componen el programa d’enguany que, com és tradicional, se celebren a l’entorn del segon diumenge d’octubre, dia de la Dedicació de la Basílica.

Tots hi sou convidats.                                                         AMICS DE LA SEU