Joan Arimany durant la conferència. Foto de Genís Sáez.

Translatio et miracula sanctorum

Translatio et miracula sanctorum 1920 1080 Seu de Manresa

El 30 d’agost de 1372, les relíquies de Santa Agnès, Sant Fruitós i Sant Maurici van arribar a la basílica Santa Maria de la Seu de Manresa. Enguany, per tant, la basílica i la ciutat han commemorat els 650 anys d’aquesta fita.

El passat 27 d’agost i en el marc de la Festa Major de Manresa, Joan Arimany i Juventeny, investigador especialitzat en cultura i religiositat popular i fundador de la revista digital “Reliquiae Sanctorum in Catalonia”, va explicar com va ser el trasllat de les relíquies a la conferència “Translatio et miracula sanctorum: 650 anys dels Cossos Sants a Manresa” a la cripta del temple.

A la ponència, Arimany va apuntar que a l’Edat Mitjana les relíquies podien obtenir-se de diverses maneres: podien ser de sants locals, via invenció o doblaments, podien ser obsequis o regals, es compraven, es cometien robatoris pietosos (atrament anomenats “furta sacra”) i també es podien arribar a aconseguir mitjançant la diplomàcia o apropiació més o menys amistosa. El cas de les relíquies de la Seu és aquest últim.

L’any 1372, a la Seu ja s’hi celebrava el culte però no es disposava d’unes relíquies per venerar. I, com que se sabia que a Sant Fruitós s’hi guardaven les restes de diversos màrtirs, unes comissions de prohoms manresans van sol·licitar-ne el traspàs amb una carta al bisbe de la diòcesi. Els monjos de Sant Benet de qui depenia Sant Fruitós, però, s’hi van oposar. Així, el 29 de juliol d’aquell any es va procedir, per la força, a fer un inventari de totes les restes trobades a l’interior de l’església de Sant Fruitós i l’endemà, 30 d’agost, es va procedir al trasllat dels Cossos Sants des de Sant Fruitós fins a Manresa en una gran i solemne processó.

Les relíquies de Santa Agnès, Sant Maurici i Sant Fruitós actualment es custodien a la cripta de la Seu i només canvien d’ubicació el dia de la missa de Festa Major. En aquesta data, les relíquies es disposen a les seves arquetes de plata, dos reliquiaris de plata repujada i cisellada obra de l’orfebre manresà Antic Lloreda dels anys 161 i 1653. Des del mes de juliol de 2021 les arquetes també s’ubiquen a la cripta.

La conferència va cloure amb l’entrega per part d’Arimany al president dels Amics de la Seu, Francesc Rafat, d’una ampolleta de vidre lacrada amb un cotó fluix que cobria, de molt antic, les venerades relíquies del Cossos Sants. Aquest cotó es va extreure durant la inspecció feta l’any 1876.

Entrega de l'ampolleta de vidre lacrada d'Arimany a Francesc Rafat, president dels Amics de la Seu de Manresa.
Joan Arimany entrega l’ampolleta a Francesc Rafat. Imatge cedida per Genís Sáez.