Arxiu de la Seu de Manresa

Nou horari de l’Arxiu de la Seu

Nou horari de l’Arxiu de la Seu 2560 1913 Seu de Manresa

L’Arxiu de la Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa canvia l’horari de consulta que passarà de ser els divendres a ser únicament els dissabtes de 9.30h a 13.30h.

L’espai es troba a un edifici annex a la basílica, a la Baixada de la Seu, i s’hi guarda un fons documental de més de tres-cents pergamins, còdexs, quaderns… i mig miler de lligalls des del segle XI fins al segle XX.

La gestió de l’Arxiu de la Seu corre a càrrec del Capítol de Canonges i hi treballa un llicenciat en Història i Màster en Arxivística i Gestió de Documents, que atén totes les consultes (online i presencials) i s’encarrga de l’ordenació i conservació del fons.

Degut a la situació sanitària actual, per accedir a l’Arxiu de la Seu de Manresa és necessari demanar cita prèvia mitjançant per correu electrònic a arxiu@seudemanresa.cat. A més, es poden fer consultes en línia perquè l’arxiver pugui respondre-les per email.