Portada

Reproducció del timpà romànic

Porta de l’antiga església romànica amb timpà original

Timpà romànic