Bust – reliquiari de
Santa Magdalena,
de Joan Grau (entre 1600-1700)