cripta

Figura de Santa Agnès amb el xai

Figura de Sant Mateu,
representat com a soldat

Medallód’alabastre

La cripta